Гадавыя задачы

 

Гадавыя задачы на 2023/2024 навучальны год

1. Развіццё прасторава - часовых уяўленняў у дзяцей дашкольнага ўзросту сродкамі дыдактычных гульняў і практыкаванняў.

2. Развіццё мастацка - маўленчай дзейнасці выхаванцаў сродкамі мастацкай літаратуры.